Erkend StartersCoach

Voorwaarden

Execution only

Execution only

Met ons marketingconcept met meerwaarde beoogt de Erkend StartersCoach informatie ter beschikking te stellen via internet voor de met haar aangesloten deelnemers. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de adviespraktijk van de aangesloten deelnemers. De informatie op de website is niet bestemd/geschikt gemaakt voor consumenten en is geen aanbieding en/of aanzet tot bemiddeling van producten. De dienstverlening van de Erkend StartersCoach is gebaseerd op basis van "execution only", zoals vermeld in de Wet Financiële Dienstverlening. Eventuele aanvullende voorwaarden over het gebruik van onze internetpagina's zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Copyright

Copyright

Het overnemen van informatie uit deze website, alsmede het koppelen van (informatie uit) pagina's op een eigen website, op welke wijze dan ook, is enkel toegestaan voor aangesloten tussenpersonen, met medeweten en toestemming van de directie van de Erkend StartersCoach. 

Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, voortvloeiend hieruit op welke wijze dan ook. De disclaimer zoals hiervoor vermeldt blijft hierop van toepassing. Voor officiële publicaties verwijzen wij de deelnemer naar de website van de desbetreffende maatschappijen of derde partij.

Gelieerde pagina's

Bovenvermelde is ook van toepassing op andere, door de Erkend StartersCoach, gepubliceerde websites.

Neem voor meer informatie contact op met Baardewijk Beheer B.V.